1959 Folger’s Coffee Tin

62869

1959 Folger’s Coffee Tin